Ohlédnutí za „dopolední Nocí s Andersenem“.

30.04.2018

Měsíc knihy jsme zakončili stejně tak jako mnoho jiných knihoven na světě akcí v rámci Noci s Andersenem. Do nové knihovny se přišlo vzdělat, pobavit, podívat se a půjčit si knihu asi 60 dětí místní mateřské a základní školy. Starší školáci třídili bobříky, sestavovali životopis Jaroslava Foglara a doplňovali komiks Rychlých šípů. Mladší žáčci a návštěvníci z mateřské školky zašívali kaťata, pekli dort a myli podlahu. Můžete hádat s kým:)