Poděkování

07.03.2018

Poděkování patří panu Mgr. Rudolfu Seifertovi, starostovi města Holešova, za darování mnoha regionálních publikací a CD nosičů knihovně. Děkujeme také dalším několika čtenářům a občanům Rymic za knižní dary a hračky.